Xunta Directiva

Membros da Xunta Directiva do Club del Mar de San Amaro.


Presidente.

Don Jorge Seco Calvo.


Secretaria.

Dona Paula Carrón Ríos.


Tesoureiro.

Don Roberto Vega de la Vega.


Vogais.

Dona Rosana Caridad Candame.

Dona Ánxela Gurdiel Patiño.

Dona Isabel Neira Patiño

Don Antonio Pedreira Mora.

Don Antonio Blanco Mosquera.

Don Jose Manuel Gómez Sánchez.

Don Juan Manuel Luaces Rodríguez.

Vogal de Mar.

Don Juan Claudio Taboada Mesías

Vogal de Terra.

Dona Mónica Seoane Bodenlle